Filosofie

Filosofie tweede graad

Op maat van je doelgroep

Filosofie tweede graad is een graadboek. Zo kun je als leerkracht zelf kiezen welke leerstof je aan bod laat komen in welk leerjaar, afhankelijk van het aantal lesuren voorzien op jouw school. Filosofie richt zich op Doorstroomfinaliteit, Domeinoverschrijdend, Humane wetenschappen

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans PortaalAanbod


Filosofie tweede graad

Weten om te filosoferen

De theorie in deze lesmethode is glashelder uitgeschreven. Elke redenering wordt stap voor stap opgebouwd. De theorie wordt uitgewerkt via opdrachten die nauw aansluiten bij de beoogde doelen.


Zone Concreet

Slimme combinatie van papier en digitaal

Bij Pelckmans kiezen we voor het beste van twee werelden. Een sterke combinatie van papier en digitaal zorgt ervoor dat zowel je leerlingen als jijzelf maximaal ondersteund worden. Daar zorgen wij voor met onze onlineleeromgeving Pelckmans Portaal.