Klokkenluidersregeling

Via dit meldpunt kunnen alle personen die in het kader van hun werkgerelateerde activiteiten in contact staan met Pelckmans Uitgevers aangifte doen van (mogelijke) inbreuken.

Een inbreuk is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is en het doel of de toepassing van toepasselijke regelgeving ondermijnt.

Aangezien een correcte melding onderhevig is aan een aantal regels, lichten we deze hieronder kort toe:

 • Een klokkenluidersmelding kan via onderstaand meldpunt worden verstuurd naar klokkenluider@pelckmans.be  door elke persoon die in contact staat met Pelckmans Uitgevers in het kader van hun werkgerelateerde activiteiten.
 • Dit kunnen dus zowel (interne of externe) werknemers van Pelckmans Uitgevers zijn, ook bijvoorbeeld leveranciers die diensten leveren aan de Pelckmansgroep.
 • Via dit meldpunt kunnen alle inbreuken worden gemeld, bijvoorbeeld een schending van de regelgeving inzake:

gegevensbescherming (GDPR of AVG);
(financiële of sociale) fraude;
wet op overheidsopdrachten;
milieu;
arbeidsrecht;
volksgezondheid.

 • Klokkenluiders worden beschermd tegen represailles, zoals bijvoorbeeld ontslag of demotie. Deze bescherming geldt uiteraard niet wanneer er bewust een onjuiste melding wordt verstuurd (bijvoorbeeld om iemand in diskrediet te brengen). In dat geval stelt de melder zich bloot aan sancties.
 • Uw melding wordt in eerste lijn behandeld door twee onafhankelijke rollen binnen de organisatie namelijk Pelckmans HR (HR-manager Griet De Bevere) en Preventie (Preventieadviseur Koen Koyen).
 • U kan een melding zowel autoniem (u geeft uw naam door) als anoniem versturen:

Indien u uw melding autoniem wil versturen, kan u de velden “naam”, “voornaam” en “e-mailadres” invullen
Indien u uw melding anoniem wil versturen, vult u de velden “naam”, “voornaam” niet in én kiest u een e-mailadres waarin uw identiteit niet zit vervat.

 • Zolang u een correct e-mailadres gebruikt, zal u op de hoogte gehouden worden van de status van het dossier. Indien het door u opgegeven e-mailadres foutief is, kunnen we u niet op de hoogte stellen, en kunnen we u ook niet contacteren indien we bijkomende informatie nodig hebben in het kader van een correct onderzoek. In dat laatste geval is het mogelijk dat er geen onderzoek kan worden verricht (wegens ontbrekende informatie).
 • Uw melding is – voor wat betreft de persoonsgegevens – onderworpen aan onze Privacybeleid (pelckmans.be)

Indien u vragen hebt over de procedure, kan u ons steeds contacteren via onderstaande e-mailadressen:

 • klokkenluider@pelckmans.be (beheerd door HR en de preventie)
 • preventie@pelckmans.be
 • HR@pelckmans.be

Meer informatie over het Decreet inzake Bescherming Klokkenluiders kan u vinden via Ontwerp van decreet 1374 (2021-2022) nr.1 | Vlaams Parlement.