Kies je lesmethode
  • Filosofie Filosofie
    Gloednieuwe lesmethode filosofie voor de 2de en de 3de graad – Doorstroomfinaliteit Domeinoverschrijdend – Humane wetenschappen, Doorstroomfinaliteit Domeingebonden - Welzijnswetenschappen.
    Bekijk lesmethode
  • Filosofie Concreet Filosofie Concreet
    Gloednieuwe lesmethode filosofie voor de 2de graad – Doorstroomfinaliteit Domeingebonden, Maatschappij- en welzijnswetenschappen.
    Bekijk lesmethode

Filosofie

Filosofie is de oudste theoretische discipline die het streven naar wijsheid en kennis uitdrukt. Het gaat om denken over het denken omtrent een bepaald onderwerp of thema. Filosofie is ook de studie van de opvattingen, visies en theorieën van filosofen. Om te filosoferen zijn filosofische vaardigheden nodig die je kunt aanleren.