Algemeen

Leren leren in het lager onderwijs

 

Leren leren in de lagere school

Ontdek ons extra lesmateriaal om te werken rond leren leren in de lagere school.

Aanbod


Mijn groeiboekje

Mijn groeiboekje

Mijn groeiboekje is ontstaan vanuit de behoefte om kindeigen gegevens te hanteren als uitgangspunt voor aspecten van wiskundige wereldoriëntatie, leergebiedoverschrijdend werken, integratieactiviteiten … en niet het minst voor de sociale en emotionele ontwikkeling, de ontplooiing van een positief zelfbeeld, de zelfkennis.

Mijn groeiboekje’ is een actief doe-boekje door en voor de leerling. Het volgt het kind doorheen de lagere school en er worden enkel gegevens over het kind zelf weergegeven: zichzelf voorstellen, hun geliefde tv-programma, hun favoriete zanger… maar evenzeer de evolutie van de zwemprestaties, de eigen groeicurve… worden vastgelegd en dit van leerjaar 1 tot 6. Welk kind volgt immers niet graag zijn eigen evolutie? Per leerjaar zijn in ‘Mijn groeiboekje’ steeds elf verschillende aspecten in te vullen door en over het kind. Bij elke rubriek zijn bijpassende, boeiende opdrachten voorzien.


Lach en leer

Lach en leer

Organiseer jezelf zonder je hoofd te verliezen

Tegenwoordig moeten kinderen zich zeer goed organiseren. Huiswerk maken, lessen leren, boekentas maken, buitenschoolse activiteiten opvolgen zoals sport, muziekschool… Deze praktische maar ook humoristische gids helpt kinderen hun tijd en taken goed te organiseren zonder uit de bocht te gaan. Kinderen leren hun wanorde overwinnen, prioriteiten leggen bij taken, geen zinloze tijd verliezen, projecten plannen. Ze zien de voordelen in van georganiseerd te zijn: minder stress en meer succes.

Huiswerk maken zonder ziek te worden 

Het maken van huiswerk en het leren van lessen is voor vele kinderen een heuse opdracht. ‘Hoe plan je je huiswerk en je lessen?’, ‘Waar maak je best je huiswerk?’, ‘Waarop let je bij het plannen van een langlopende taak?’ … Op deze en nog andere vragen biedt het boekje ‘Schoolwerk maken zonder ziek te worden’ een antwoord. Naast een tekst op kindermaat met vele tips, schema’s en tekeningen zijn ook tips voor ouders en voor leraren opgenomen.


Kant en Klaar Plus

Kant en Klaar Plus

Voor hoogbegaafde leerlingen

Leuke en uitdagende opdrachten om zelfstandig aan de slag te gaan. Ruim gamma aan werkvormen: begeleid zelfstandig werk, partner- of groepswerk, coöperatief leren... Opdrachten die leer- en studievaardigheden aanscherpen. Opdrachten die inzetbaar zijn in de vaste lessen bij rekenen, taal en WO alsook los bij contract- en hoekenwerk, zelfstandig werk, kangoeroeklas … Activiteiten die de meervoudige intelligentie bij de leerlingen aanspreken.

Materiaal

Twee mappen voor 5de en 6de leerjaar

 1. Curieuze cirkels/Eerlijke economie
 2. Prachtige patronen/Toffe tijd

Twee mappen voor het 6de leerjaar

 1. Pi-Code: 

  In de eerste themamap focust ‘Kant en Klaar Plus’ op het getal PI. Dit merkwaardig getal kom je heus niet alleen tegen in de wiskundeles. Ken jij de geschiedenis van pi? Wist je al dat er een echte pi-dag bestaat? Heb je al gehoord van pifilogisten? ‘Kant en Klaar Plus’ neemt zowel de jongeren als hun leerkrachten met verwondering en plezier mee op een boeiende zoektocht naar de pi-code!

 2. Robots: 

  In de tweede themamap nemen robots het over van pi! Tal van robots maken ons het leven gemakkelijk. Weet jij wie de eerste robot ontwikkelde en in welke sectoren er allemaal robots gebruikt worden? De themamap werd geschreven door een professor die ook op Scheire en de schepping zijn uitvindingen presenteerde.

Ook de brug naar het secundair onderwijs werd niet vergeten! De thema's zijn ideaal inzetbaar als projectwerk.


Talent Groeiboek

Talent Groeiboek

Stapstenen voor de toekomst - handleiding bij de talentgroeiboekjes

In Stapstenen voor de toekomst worden de vakoverschrijdende eindtermen van leren leren en sociale vaardigheden gecombineerd met verschillende leergebieden, de principes van schoolloopbaanbegeleiding en portfolio. 'Stapstenen voor de toekomst' sluit goed aan bij de Talentagenda's en biedt onderwijzers een praktisch en zinvol instrument om vanuit talenten te werken aan schoolloopbaanbegeleiding. Kinderen ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze hebben en hoe ze daarmee in de toekomst aan de slag kunnen.

 • Eerste graad: kinderen werken aan hun zelfconcept: wie ben ik, wat doe ik graag, wat wil ik, enz.
 • Tweede graad: leerlingen ontdekken ‘Ik in mijn omgeving’. Deze uitgave helpt kinderen bij het oefenen van sociale vaardigheden, het ontwikkelen van burgerzin, het leren kennen van hun talenten en nog veel meer. 
 • Derde graad: kinderen worden voorbereid op het secundair onderwijs en de latere toekomst. De kinderen leren hoe ze goed kunnen kiezen, welke stappen ze kunnen zetten in hun verdere schoolloopbaan, welke veranderingen hen allemaal te wachten staan en hoe ze met al die dingen kunnen omgaan.

Outside the box

Outside the box

Voorbeeldpagina's Outside the box 8-9

Kun je een koekoeksklok uitvinden die elk uur iets anders doet? Of tien prinsen redden van een gewiekste tovenaar? Kun je een heel erg enge spooktrein ontwerpen? Kun je een jipper verzorgen als ik je zeg wat voor wezen het is?

Kunnen je leerlingen ‘outside the box’ denken?
Met deze uitgave leer je hen zaken creatief bekijken en leer je hen omgaan met eigen ideeën en met die van anderen. Door eens heel anders te kijken, zie je meer. Door eens heel anders te denken, leer je meer of zie je sneller oplossingen. Je leert dat er altijd meer dan één manier is om iets te doen of te denken.

Outside the box biedt

 • dé stimulans om ‘buiten de hokjes’ te denken;
 • een reeks uiteenlopende activiteiten voor de behoeften en interesses van elke leerling;
 • een manier om elk talent aan te spreken;
 • bij elke opdracht een duidelijke uitleg voor de leerkracht.

Ideaal om iedereen bij de pinken te houden!


Stippestappen

Stippestappen

Leren vanuit een positieve werkhouding

Kinderen een goede werk- en leerhouding aanleren vormt de basisvoorwaarde om te komen tot ‘leren leren’. 'Stippestappen' biedt een antwoord, dankzij het aanbieden van een systematische training.

In het eerste deel van de map wordt hard ingezet op het verwerven van een correcte en snelle werk- en leerhouding. Het figuurtje Stippe gaat samen met de leerlingen op weg. Hij gidst de leerlingen doorheen dit volledige proces aan de hand van leuke verhaaltjes, activiteiten, tips voor de leerlingen en de leerkracht, kopieerbladen …

 1. Stilzitten: waarom is het belangrijk om soms even stil te zitten?
 2. Stil zijn: hoe krijg ik een grote groep stil of net dat ene kind?
 3. Vinger opsteken: hoe leer ik de kinderen hun beurt af te wachten?
 4. Starten en stoppen: waarom is het nodig om soms even halt te houden?

Maar geen Stippe zonder Stappen. Het tweede deel van de map zet in op het Stippestappenplan. De 4 Stippestappen uit map 1 worden verder geautomatiseerd en uitgebreid met een 5de stap, het reflecteren.

 1. Wat moet ik doen?
 2. Hoe ga ik het doen?
 3. Ik doe het?
 4. Ik kijk na?
 5. Ik reflecteer

Deze stappen worden geleidelijk aan aangeleerd en krijgen vulling dankzij heel concrete en praktische activiteiten: ritselboom, snor, de grabbelzak,…


De impact van leren zichtbaar maken

De impact van leren zichtbaar maken

De impact van Leren zichtbaar maken (Visible Learning) van John Hattie bevat het resultaat van onderzoek waarbij miljoenen leraren en leerlingen betrokken waren en dat gebaseerd is op de synthese van meer dan 800 meta-analyses. Deze synthese wordt ingezet om een leermodel vorm te geven dat het leren en het lesgeven zichtbaar maakt. Het brengt leraargericht onderwijs en leerlinggericht leren samen door een antwoord te formuleren op de vragen:

 • Hoe maak je leren tot een expliciet en uitdagend doel?
 • Wat zijn de leerintenties en succescriteria?
 • Weten leraren en leerlingen wanneer het doel bereikt is?
 • Hoe kies je doelbewust activiteiten?
 • Hoe is het feedbackmodel van Hattie opgebouwd?
 • Waarom is het engagement van leraren en leerlingen essentieel om te komen tot leren?
 • Hoe bouw je als leraar oppervlakkige, grondige en conceptuele kennis op bij je leerlingen?
 • Hoe creëer je als schoolleider een omgeving waar leraren kunnen praten over hun lesgeven?

In dit boek krijg je op zes domeinen verschillende bouwstenen die je kunnen helpen om een antwoord te vinden op de vraag: Wat is de impact op de leerprestaties van mijn leerlingen?

Extra documenten:


SurvivalKID Naar de middelbare school

SurvivalKID Naar de middelbare school

Ga je binnenkort naar de middelbare school? Voel je stress opkomen als je denkt aan een nieuwe school? Wat wil je leren en waar wil je naar school gaan? Hoe werkt het daar allemaal? Is dit het begin van een moeilijke periode of valt het allemaal wel mee?

In dit boek ontdekt de leerling:

 • Waarmee hij het beste rekening houdt als hij een studierichting en school kiest
 • Welke dingen anders zijn op de middelbare school
 • Hoe hij nieuwe vrienden maakt
 • Wat verschillende leerkrachten kunnen verwachten
 • Hoe hij schoolwerk en toetsen het beste aanpakt
 • Wat leerlingbegeleiding is
 • Interessante weetjes
 • Grappige cartoons