Talent-agenda

Talent-agenda Pelckmans

Duidelijke leertips met aandacht voor planning

Deze agenda’s bieden in de eerste plaats hulp aan leerlingen bij het leren plannen van taken en leren van lessen. Aan de hand van een duidelijk weekoverzicht en enkele pictogrammen kunnen de leerlingen alle schooltaken op een efficiënte en eenvoudige manier aanduiden en weergeven.

Elke week krijgen de leerlingen praktische tips aangeboden om aan de slag te gaan rond een bepaald talent. Deze tips leggen de brug naar het leren in de klas en thuis en spelen in op de talenten van leerlingen.

Digitaal materiaal Aanbod


Talent-agenda Pelckmans

Groeilijn lager onderwijs

Er is een duidelijke groeilijn van het eerste tot en met het zesde leerjaar doorheen de agenda’s. Leerlingen worden stapsgewijs uitgenodigd om stil te staan bij en zich bewust te worden van hun eigen talenten. Op die manier krijgen ze inzicht in de eigen vaardigheden. Dit leidt automatisch tot meer zelfkennis en het versterken van het zelfvertrouwen.

 


Talent-agenda Pelckmans

Leerlingen ontdekken eigen en andermans talenten

Met deze agenda’s leren de leerlingen hun eigen talenten te ontdekken. De acht verschillende talenten worden voorgesteld door acht verschillende kleuren en figuren. De kinderen ontdekken dat ze op verschillende manieren ‘knap’ kunnen zijn.

Doorheen het schooljaar worden de acht talenten onder de aandacht gebracht aan de hand van leuke verhalen en doe-activiteiten. Deze nodigen uit tot zelfreflectie en het beter leren kennen van de eigen en andermans talenten.

Troeven

Sterke punten

Inzicht in eigen vaardigheden en talenten aan de hand van leuke verhalen en doe-activiteiten

Talentontwikkeling als groeilijn van het eerste tot het zesde leerjaar

Stimuleert de ouderbetrokkenheid