Socio-emotionele ontwikkeling

Socio-emotionele ontwikkeling in de kleuterklas

Socio-emotionele ontwikkeling bij kleuters

Werk aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kleuters.

Volledig aanbod


Wannes leert fijn samenspelen

Wannes leert fijn samenspelen

Jonge kleuters die voor het eerst naar school komen, staan vaak voor een grote uitdaging. Plots maken ze deel uit van een groep, leren ze samen spelen, delen, zich aan afspraken houden, naar elkaar luisteren…

De kijkplaten van ‘Wannes leert fijn samenspelen’ zetten een aantal situaties in de kijker die herkenbaar zijn voor jonge kleuters. Deze kijkplaten kunnen op diverse manieren ingezet worden. Afhankelijk van de manier waarop je ze gebruikt, werk je aan één of meerdere ontwikkelingsdoelen.

De kijkplaten behandelen thema’s als luisteren naar elkaar, stil zijn, samen spelen, opruimen, samen delen, elkaar helpen, vriendschap. Bij elke kijkplaat vind je suggesties om er in de klas mee aan de slag te gaan.

Troeven:

  • Mooie, kleurrijke kijkplaten
  • Situaties die aansluiten bij de leefwereld van de kleuters
  • Handig in gebruik

 


Ons team in actie

Ons team in actie

Interactieve tussendoortjes

Met de tussendooractiviteiten 'Ons team in actie' komen kinderen letterlijk 'in actie' om een positieve groep te vormen. Zo maak je van je klas of groep een fijne, hechte groep. 'Ons team in actie' biedt interactieve werkvormen om een positieve groepsvorming te stimuleren. Heb je 'Ons team in actie', dan is een passende activiteit tussen de lessen door zo gevonden.

De activiteiten zijn onderverdeeld in 6 thema's en kunnen flexibel ingezet worden. Zo kan er perfect worden aangesloten bij de eigenheid van de klasgroep en de bestaande methodieken op school. De activiteiten zijn conform de eindtermen lager onderwijs en conform de ontwikkelingsdoelen voor kleuters.

Spelenderwijs leren kinderen van elkaar en mét elkaar. Samen staan ze sterk!