Zo gezegd

Zo gezegd

Nederlandse lessen op maat

Vernieuwende reeks Nederlands als tweede taal voor hooggeschoolde volwassenen. Zo gezegd komt tegemoet aan de actualisering van de opleidingsprofielen NT2: flexibeler inspelen op de individuele leerbehoeften van elke cursist.

Binnen de vier domeinen van het Europees referentiekader (ERK) kunnen cursisten verschillende rollen (consument, werkzoekende, vrijetijdsbesteder …), die aansluiten bij hun behoeften, opnemen in het Nederlands. Cursisten kunnen kiezen welke rol ze willen opnemen. Elke rol wordt visueel ondersteund door een illustratie.

Vanaf Waystage (R1 – 1.2) de mogelijkheid om een apart traject aan te bieden voor de mondelinge en de schriftelijke module.

Digitaal materiaal Aanbod


Zo gezegd

Functioneel leren

Met behulp van functionele taaltaken werken cursisten aan basiscompetenties, opgebouwd van receptief naar productief in stijgende moeilijkheidsgraad. Taalgebruikssituaties die aansluiten bij de leefwereld van de cursisten staan centraal.

Op de DVD vind je een schat aan materiaal: tv-programma’s, straatinterviews, stellingen … Dit biedt oefenkansen en laat de cursist kennismaken met taalhandelingen die ze zelf zullen leren gebruiken.

Met de uitgebreide didactische materialenkoffer kan je goed inspelen op de individuele leerbehoefte van elke cursist. Ondersteunt het dynamisch lesgeven.


Zo gezegd

Leren op eigen tempo

Strategieën vormen voor cursisten een hefboom naar zelfstuderend leren en zelfredzaamheid. Voor de verschillende vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) zijn er uitgewerkte strategieën op maat van de cursist.

Functioneel kleurgebruik ondersteunt de cursisten bij het verwerven van het Nederlands. Bladzijden met ondersteunende kennis staan steeds op een groene achtergrond. Overzichtelijke rubrieken bieden cursisten een overzicht van wat ze leerden en laten hen reflecteren over hun leerproces.

Extra audiomateriaal zet cursisten thuis verder aan de slag. Op hun eigen tempo oefenen ze wat ze in de klas geleerd hebben om zo hun Nederlands te verbeteren.

Troeven

Sterke punten

Digitale woordentrainer
Nederlandse woorden leren, herhalen en inoefenen waar en wanneer de cursist zelf wil.

Uitgebreid didactisch comfort
Handleiding in kleur.

Taalportfolio
Opvolgsysteem om elke cursist individueel te begeleiden.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons