Matrix Wiskunde

Matrix

Matrix Wiskunde biedt al het nodige om leerlingen warm te maken voor wiskunde en ze tegelijkertijd uit te dagen om hun grenzen te verleggen. Elk op zijn niveau.

De leerstof wordt stap voor stap opgebouwd, zowel vertrekkend vanuit voorbeelden uit de eigen leefwereld van de jongeren als vanuit de wiskunde zelf.

Bekijk de informatiebrochure.
Bekijk een informatieve video.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Pelckmans Portaal Aanbod


Matrix

Maatwerk

Er wordt veel aandacht besteed aan out of the box denken. Telkens op het niveau van de leerlingen.

De spiraalaanpak laat toe om vooruit te kijken en binnen nieuwe leerstof terug te grijpen naar vaardigheden uit de voorbije jaren.

Elke leerkracht bepaalt zelf hoe hij zijn lessen organiseert. Afhankelijk van de eigen voorkeuren, de beschikbare klasinfrastructuur, de grootte van de klasgroep, enz.


Matrix

Openleertrajecten

Elk matrixboek bevat per lesgeheel een openleertraject: alle informatie over de prestaties en vorderingen van elke leerling op één fiche.

Leerlingen, leerkrachten en ouders krijgen makkelijk zicht op de sterktes en zwaktes van de leerling, zonder extra toetsen of verbeterwerk.

Zo leren jongeren dat hun succes niet afhangt van de leerkracht maar van zichzelf.

Troeven

Maak deel uit van onze missie om leren toegankelijk te maken

Sterke punten

Activerend
Permanente aandacht voor parate kennis.

Zinvolle integratie van ICT
Talrijke demonstratieve en interactieve GeoGebra-applets.

Evaluatie
Differentiëren en remediëren zonder verbeterlast.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons