Frappant Nederlands T

Frappant T

Didactisch vernieuwend totaalpakket

Dé opvolger van Markant: een inspirerend en didactisch vernieuwend totaalpakket Nederlands dat werk maakt van geïntegreerd taalbeleid. Biedt een motiverende leeromgeving voor de leerling.

De methode Frappant Nederlands voor de eerste graad A-stroom is verkrijgbaar in twee versies: enerzijds een geel bronnenboek met bijbehorend geel werkboek of anderzijds een groen leerwerkboek. De keuze ligt bij jou.

In de tweede en derde graad tso bestaat Frappant Nederlands T uitsluitend in een groene versie. Deze versie is geschikt voor leerlingen in het tso.

Lees meer over Pelckmans Portaal.

Pelckmans Portaal Aanbod


Frappant T

Kennis en vaardigheden

Authentiek bronnenmateriaal speelt in op de leefwereld van jongeren en motiveert hen om stapsgewijs en inductief nieuwe leerstof te verwerken.

Kennis en vaardigheden worden met elkaar verweven. Opgebouwd volgens duidelijke leerlijnen en stappenplannen. Leerlingen worden getraind in het inductief verwerven van inzichten in het taalgebruik en het taalsysteem.

Het OVUR-principe loodst leerlingen stapsgewijs doorheen vaardigheidsopdrachten. De vaardigheid van de leerling kan efficiënt en gericht gecoacht worden met reflectiedocumenten voor leerling en leerkracht.


Frappant T

Leren leren

Dankzij een duidelijke leerlijn ‘leren leren’ en taalbeschouwing van het eerste tot het zesde jaar krijgen leerlingen een duidelijk beeld van de te verwerken leerstof.

Schooltaalwoorden zijn groen gemarkeerd en per woordfamilie weergegeven. Zo staan leerlingen stil bij de woordvorming en de betekenis van nieuwe woorden.

Ook zelftoetsen leren inschatten of de behandelde leerstof voldoende beheerst wordt.

Troeven

Sterke punten

Actieve leermethode
Activerende, motiverende en gevarieerde werkvormen.

Didactisch comfort
Uitgebreide ondersteuning voor de leerkracht met handleiding in kleur.

Leren leren
Duidelijke leerlijn van het eerste tot het zesde jaar.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons