Frappant Nederlands b

Frappant b

Op maat van de leerling

Frappant Nederlands b is geschikt voor de eerste graad B-stroom en werd volledig op maat van de bso-leerling uitgewerkt.

Succesbeleving staat centraal.

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Pelckmans Portaal Aanbod


Frappant b

Motivatie en ondersteuning

Het authentiek bronnenmateriaal in Frappant Nederlands b speelt in op de leefwereld van jongeren en motiveert hen om stapsgewijs en inductief nieuwe leerstof te verwerken.

De gestructureerde studiewijzer geeft leerlingen per lesdeel duidelijk mee wat ze moeten kennen en kunnen.

Met behulp van OVUR worden de verschillende vaardigheden op strategische wijze aangepakt. Leerlingen worden daarbij ondersteund door duidelijke spreek- en schrijfkaders.


Frappant b

Duidelijkheid en structuur

Per les wordt een schooltaalwoord aangeleerd. Leerlingen staan stil bij het gebruik en de betekenis ervan in een bepaalde context. Achteraan het leerwerkboek vinden leerlingen het schooltaalwoordenboek waarin alle schooltaalwoorden staan.

Functioneel kleurgebruik ondersteunt het leren leren.

Zelftoetsen leren jongeren in te schatten of ze de leerstof voldoende beheersen. Online beschikken ze ook over extra oefenmateriaal.

Troeven

Sterke punten

Spelenderwijs leren
Didactische spelen om te oefenen en te herhalen.

Didactisch comfort
Maximale lesondersteuning voor de leerkracht met handleiding in kleur.

Actieve leermethode
Activerende, motiverende en gevarieerde werkvormen.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons