Facet

Facet methode godsdienst

Praten over de verschillende facetten van het leven

Jongeren vragen niet enkel naar kennis. Ze zoeken antwoorden op de vele vragen die ze hebben. Facet gaat die vragen niet uit de weg. In deze godsdienstmethode zoeken en krijgen je leerlingen de nodige informatie.

De superdiversiteit, die ondertussen heerst in heel wat scholen, biedt daarbij veel kansen. Het is een uitdaging om het verschil in visies een plaats te geven tijdens de godsdienstlessen en daarbij de christelijke eigenheid te laten klinken. 

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Pelckmans Portaal Aanbod


Facet methode godsdienst

Interpretatie en confrontatie

Alle thema’s vertrekken vanuit levensbeschouwelijke vragen. Facet speelt in op de leefwereld van de leerlingen en brengt een leerproces op gang waarin interpretatie door communicatie en confrontatie door ontmoeting centraal staan. De impulsen die leerlingen daarbij krijgen, dagen hen uit om stevig hun tanden te zetten in een specifieke problematiek.

Door te zorgen voor een impliciet en expliciet parcours om interlevensbeschouwelijke competenties te realiseren, ontwikkelen leerlingen gaandeweg een levensbeschouwelijke identiteit.


Facet methode godsdienst

Aan de slag!

Bso-leerlingen zijn ‘doeners’, eerder dan ‘denkers’. Daarom bevat Facet tal van activerende werkvormen en korte bzw’s. Daarbij staan creativiteit en haalbaarheid voorop.
Concrete opdrachten waarmee leerlingen (zelfstandig) aan de slag kunnen en een eenvoudig taalgebruik met aandacht voor vak- en schooltaal zijn de sleutels voor het welslagen van elke les.

Gevarieerde werkvormen verhogen de betrokkenheid van je leerlingen en zorgen voor een goede balans tussen kennis en vaardigheden.

Troeven

Sterke punten

Strakke structuur
De verschillende thema’s hebben steeds dezelfde opbouw.

Interlevensbeschouwelijke competenties
In de eerste graad een impliciet parcours, vanaf de tweede graad een impliciet en expliciet parcours.

Variatie troef
Elk thema bevat een schat aan impulsen.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons