Animo

Animo methode godsdienst

Godsdienst in een superdiverse maatschappij

Jongeren houden zich bezig met tal van vragen. Animo is een godsdienstmethode voor de A-stroom die je leerlingen voorziet van een antwoord op maat


De superdiversiteit, die ondertussen heerst in heel wat scholen, biedt daarbij veel kansen. Leerlingen maken kennis met verschillende manieren van denken, handelen, voelen en betekenis verlenen. Het is een uitdaging om de rijkdom van verschillende visies een plaats te geven tijdens de godsdienstlessen en daarbij de christelijke eigenheid te laten klinken.

Bekijk de informatiebrochure.

Digitaal materiaal Aanbod


Animo methode godsdienst

Aan de slag!

Elk thema start vanuit een creatieve invalshoek die aansluit bij de leefwereld van de leerlingen en die diverse levensbeschouwelijke vragen oproept. De informatie voor het beantwoorden van deze vragen vinden leerlingen in de impulsen. Daarbij worden ze uitgedaagd om stevig hun tanden te zetten in bepaalde thema’s.


Animo methode godsdienst

Ondersteuning op maat

Animo besteedt veel aandacht aan het taalniveau van de leerlingen. Ook vaktaal vormt een vaste rubriek in de hele reeks. Om tegemoet te komen aan de diversiteit in de eerste graad A-stroom biedt de methode heel wat differentiatiemogelijkheden.

De uitklappagina’s achteraan in het boek vormen een beknopt naslagwerk. Leerlingen vinden er een overzicht van het kerkelijk jaar, de Bijbelboeken en een gevoelenslijst.

Troeven

Sterke punten

Strakke structuur
Uiteenlopende thema’s met steeds dezelfde opbouw.

Interlevensbeschouwelijke competenties
In zowat elk thema.

Variatie troef
Tal van impulsen en activerende werkvormen maken elke les anders.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons

 

Copyright © 2018 - Pelckmans maakt deel uit van Pelckmans uitgevers.
Algemene voorwaarden | Privacy | Cookies