Animo

Animo methode godsdienst

Godsdienst in een superdiverse maatschappij

Jongeren zoeken antwoorden op de vele vragen die hen bezighouden. In Animo gaan we deze vragen niet uit de weg. Alle thema’s vertrekken vanuit levensbeschouwelijke vragen. Leerlingen zoeken en krijgen de nodige informatie. We brengen een leerproces op gang waarin interpretatie door communicatie en confrontatie (door ontmoeting) centraal staan. Creatieve invalshoeken om grote vragen op te roepen, uit te rafelen en te bespreken maken het vak godsdienst voor jongeren boeiend. De onderwerpen en de aanpak spelen in op hun leefwereld. Een heldere structuur biedt daarbij houvast. Animo doet je leerlingen gaandeweg een levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelen.

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Pelckmans Portaal Aanbod


Animo methode godsdienst

Aan de slag!

Elk thema start vanuit een creatieve invalshoek die aansluit bij de leefwereld van de leerlingen en die diverse levensbeschouwelijke vragen oproept. De informatie voor het beantwoorden van deze vragen vinden leerlingen in de impulsen. Daarbij worden ze uitgedaagd om stevig hun tanden te zetten in bepaalde thema’s.


Animo methode godsdienst

Ondersteuning op maat

Animo besteedt veel aandacht aan het taalniveau van de leerlingen. Ook vaktaal vormt een vaste rubriek in de hele reeks. Om tegemoet te komen aan de diversiteit in de eerste graad A-stroom biedt de methode heel wat differentiatiemogelijkheden.

De uitklappagina’s achteraan in het boek vormen een beknopt naslagwerk. Leerlingen vinden er een overzicht van het kerkelijk jaar, de Bijbelboeken en een gevoelenslijst.

Troeven

Sterke punten

Strakke structuur
Uiteenlopende thema’s met steeds dezelfde opbouw.

Interlevensbeschouwelijke competenties
In zowat elk thema.

Variatie troef
Tal van impulsen en activerende werkvormen maken elke les anders.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons