Animo Plus

Animo plus

Jongeren zoeken antwoorden op de vele vragen die hen bezighouden. In Animo Plus gaan we deze vragen niet uit de weg. Alle thema’s vertrekken vanuit levensbeschouwelijke vragen. Leerlingen zoeken en krijgen de nodige informatie. We brengen een leerproces op gang waarin interpretatie door communicatie en confrontatie (door ontmoeting) centraal staan. Creatieve invalshoeken om grote vragen op te roepen, uit te rafelen en te bespreken maken het vak godsdienst voor jongeren boeiend. De onderwerpen en de aanpak spelen in op hun leefwereld. Een heldere structuur biedt daarbij houvast. Animo Plus doet je leerlingen gaandeweg een levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelen.

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Pelckmans PortaalAanbod