Quartier libre

Quartier libre

Duidelijk afgelijnde aanpak

Franse totaalmethode waarbij leerlingen op inductieve wijze de Franse taal en cultuur ontdekken. Quartier libre bevat tal van korte controlemomenten en een gericht oefenpakket. De methode kenmerkt zich door het gebruik van helder omlijnde taaltaken.

Leerlingen komen snel en dankzij voldoende ondersteuning tot inzicht over de leerstof. Per hoofdstuk bijbehorend leesmateriaal, Kiosque, op maat van de leerlingen.

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans PortaalAanbod


Quartier libre

Controle troef!

Quartier libre biedt een evenwichtig en haalbaar aanbod aan oefeningen. Binnen de onderdelen woordenschat en spraakkunst volgt na elke lessenreeks een kort controlemoment.

In de verschillende zelftoetsen testen leerlingen of ze de behandelde leerstof voldoende beheersen.

Op het eind van elk hoofdstuk volgt een geïntegreerde taaltaak waarin leerlingen aan de slag gaan met de kennis en vaardigheden die werden ontdekt en ingeoefend in het hoofdstuk.


Quartier libre

Kiosque

Aan het einde van elk hoofdstuk vinden leerlingen een aantal goed gekozen teksten terug die perfect aansluiten bij hun leefwereld. Zowel receptieve als productieve vaardigheden komen aan bod.

Kiosque numérique: op het digitaal platform zijn heel wat extra artikels, interessante links naar websites, clips en spots terug te vinden.

Troeven

Sterke punten

Materiaal op maat
Een remediërings- en differentiatietraject bij elk hoofdstuk. Ook materiaal voor uitbreiding.

Leren leren
Veel aandacht voor geïntegreerd leren leren.

Realistische aanpak
Alle onderdelen van de methode sluiten nauw aan bij de leefwereld en interesses van de leerlingen.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons