Quartier français

Quartier français

Uitgebreide Franse totaalmethode

Franse totaalmethode waarbij leerlingen op inductieve wijze kennis maken met de Franse taal en cultuur. Communicatieve activiteiten en taaltaken vormen de essentie van de methode. Bestaat voor de 1e en 2e graad uit een leerwerkboek en drie magazines Le mag'. Vanaf de derde graad een leerwerkboek in combinatie met een tekstboek Lectures. Voor de pool moderne talen is er ook een graadboek SET(OC) voorzien.

Quartier français bevat een uitgebreid pakket aan oefeningen en controlemomenten.

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans PortaalAanbod


Espace Quartier français

Controle troef!

Quartier français omvat een doordachte leerlijn van een tot en met zes met aandacht voor strategieën.

Een ruim aanbod aan uitbreidings- en verdiepingsoefeningen. De onderdelen woordenschat en spraakkunst worden telkens gevolgd door een controlemoment. De zelftoets test of leerlingen de behandelde leerstof voldoende onder de knie hebben.

Op het eind van elk hoofdstuk wordt via een aantal inleidende oefeningen een context gecreëerd van waaruit leerlingen vertrekken om de geïntegreerde taaltaak te kunnen maken.


Quartier français

Aanvullend leesmateriaal

Voorziet voor de 1e en 2e graad in een uitgebreid aanbod aan tekstsoorten en –types, Le mag’, die nauw aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Authentieke artikels doen jongeren proeven van het reilen en zeilen binnen de Franstalige wereld.

Het extra oefendossier bij Le mag' dat geïntegreerd is in het leerwerkboek focust op vaardigheden, zowel receptief als productief.

Le mag numérique: op het digitaal platform zijn ook heel wat extra artikels, interessante links naar websites, clips en spots terug te vinden.

Het tekstboek Lectures, dat voorzien wordt vanaf de 3e graad, bevat verschillende soorten artikels en tekstfragmenten uit klassieke en moderne werken.

Lectures numérique: Het digitaal platform bevat een waaier aan extra artikels, oefeningen, clips en spots.

Troeven

Sterke punten

Onlinepakket
Het leerwerkboek verwijst regelmatig door naar de online module om te oefenen, remediëren of voor uitbreiding.

Leren leren
Veel aandacht voor geïntegreerd leren leren.

Materiaal op maat
Een remediërings- en differentiatietraject bij elk hoofdstuk. Ook materiaal voor uitbreiding.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons