Nouveau Quartier libre Plus

Nouveau Quartier libre plus

Op maat van jouw doelgroep

Nouveau Quartier libre Plus is speciaal ontwikkeld voor leerlingen Doostroomfinaliteit Domeingebonden en Dubbele finaliteit. Wat niet tot het basisleerplan Dubbele finaliteit behoort, staat specifiek aangeduid. Helder voor elke leerling, helder voor jou. Deze lesmethode bevat 7 hoofdstukken, een herhalingspakket werkwoorden en een praktisch portfolio. Kennen om te kunnen staat centraal.

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

NIEUW: Nouveau Quartier libre Plus – Hoe verschilt deze lesmethode van Nouveau Quartier libre?

Naar Pelckmans PortaalAanbod


Nouveau Quartier libre plus

Aangepast lees- en vocdossier

Het leesdossier Éclats biedt een brede waaier aan leesmateriaal dat nauw aansluit bij de leefwereld van je leerlingen met bijbehorende uitdagende verwerkinsgopdrachten op Pelckmans Portaal. Het vocdossier Échelle bevat tien pakketten woordenschatuitbreiding.


Zone Concreet

Slimme combinatie van papier en digitaal

Bij Pelckmans kiezen we voor het beste van twee werelden. Een sterke combinatie van papier en digitaal zorgt ervoor dat zowel je leerlingen als jijzelf maximaal ondersteund worden. Daar zorgen wij voor met onze onlineleeromgeving Pelckmans Portaal.