Nouveau Quartier couleurs Plus

Nouveau Quartier couleurs

Nouveau Quartier couleurs Plus beantwoordt volledig aan de nieuwe minimumdoelen en leerplannen en biedt je als leerkracht heel wat mogelijkheden. Deze lesmethode is specifiek ontwikkeld voor leerlingen in de Arbeidsmarktfinaliteit die de richting Onthaal en recreatie volgen. Nouveau Quartier couleurs Plus biedt net als Nouveau Quartier couleurs basisleerstof en wordt daarnaast aangevuld met meer en complexere chunks, de nodige ondersteuning én er wordt meer aandacht besteed aan uitbreiding.

Ook in deze lesmethode vind je taalhandelingen die elke leerling nodig heeft, ongeacht de richting, maar daarnaast gaat ook veel aandacht naar richtinggerelateerde vaktaal.

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans Portaal Aanbod

 


Nouveau Quartier libre plus

Flexibel inzetbaar materiaal

Het is enorm belangrijk dat je als leerkracht je eigen accenten kunt leggen in je les. Daarom bieden we een flexibel leerwerkboek met tal van differentiatiemogelijkheden en mogelijkheden tot zelfevaluatie.


Zone Concreet

Slimme combinatie van papier en digitaal

Een sterke combinatie van papier en digitaal zorgt ervoor dat zowel je leerlingen als jijzelf maximaal ondersteund worden. Daar zorgen wij voor met onze onlineleeromgeving Pelckmans Portaal.