Mistral T

Mistral T

Franse lessen op maat

Mistral T werd specifiek ontwikkeld op basis van het leerplan voor richtingen in de 2e en 3e graad tso met twee of drie lesuren Frans per week.

De methode speelt in op specifieke leernoden en integreert kennis en vaardigheden binnen een concrete context. De lessen zijn gebaseerd op levensechte, authentieke situaties en doen jongeren zin krijgen in de lessen Frans.

Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans PortaalAanbod


Mistral T

Interactieve en motiverende aanpak

Mistral T is gericht op het ontwikkelen van attitudes (wil, durf, respect) en strategieën en wil jongeren spreekdurf bijbrengen. Daarbij wordt vertrokken vanuit gebruikscontexten die nauw aansluiten bij hun leefwereld.

De methode is taakgericht ontwikkeld: communicatieve activiteiten en taaltaken vormen de essentie. In elke leseenheid worden kennis en vaardigheden geïntegreerd binnen een concrete context met het oog op het realiseren van een productieoefening of taaltaak.

Er wordt veel aandacht besteed aan gevarieerde werkvormen. Elke leerling krijgt de gepaste ondersteuning en de nodige tools om deze uit te voeren.


Mistral T

Geïntegreerd leren leren

Leren leren, structuur en houvast staan centraal. Er wordt gewerkt met terugkerende kleuren, handige tips en leuke weetjes. De lessen kennen een progressieve opbouw qua moeilijkheidsgraad en staan garant voor een succesbeleving.

Inoefenen gebeurt op elementair niveau, basis- en verdiepingsniveau aan de hand van dril-, transfer- en productieactiviteiten. De methode bevat bovendien heel wat remediërings- en differentiatieoefeningen (zowel in het leerwerkboek als op de dvd-rom).

Troeven

Sterke punten

Online materiaal
Bijbehorend individueel online leertraject voor de leerling en leerlingvolgsysteem voor de leerkracht.

Didactisch comfort
Uitgebreide ondersteuning voor de leerkracht: tests op kennis en vaardigheden, model voor een jaarplanning, etc.

Aan de slag
Aandacht voor begeleid zelfstandig leren (BZL) en begeleid zelfstandig werken (BZW).

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons