Spark

Spark

Hedendaags en motiverend

De Engelse taal is overal en wordt steeds belangrijker. Kunnen lezen, schrijven, spreken én denken in het Engels is essentieel voor ieders toekomst.

Spark is een dynamische, interactieve en motiverende leermethode die de leerling centraal stelt. Hedendaagse en herkenbare invalshoeken worden gecombineerd met een sterke didactische ondersteuning.

Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans PortaalAanbod


Spark

Herkenbare situaties

Leerlingen worden via verschillende leerstrategieën getraind in lezen en luisteren, schrijven en spreken maar ook in het denken in het Engels. Door te vertrekken vanuit herkenbare, hedendaagse situaties en te focussen op functionele grammatica, woordenschat én spreekdurf krijgen leerlingen niet alleen de kennis maar ook de nodige vaardigheden mee.


Spark

Ondersteuning bij het studeren

Spark plaatst strategieën centraal. Hiermee worden de vooropgestelde leerdoelen gerealiseerd.

Het visuele leerwerkboek ondersteunt leerlingen ten volle bij het studeren. Zo is groen de studeerkleur: nieuwe woordenschat in context, leertips, checklist woordenschat en grammaticaoverzichten.

Leerlingen die meer willen of ondersteuning nodig hebben, vinden die in de overeenstemmende leerhulpmiddelen online.

Troeven

Sterke punten

Differentiatie
Methode in te zetten in functie van jouw leerlingen.

Academic writing
Ideale voorbereiding op het hoger onderwijs.

Leesmateriaal
Uitgebreid aanbod aan authentieke teksten op niveau.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons