New Backbone

New Backbone

Engels is overal

Het leven van onze jongeren wordt gedomineerd door de Engelse taal. Denk maar aan Engelstalige muziek, films, games. De globalisering van de economie zorgt bovendien voor meer Engels op de werkvloer. De taal beheersen is dan ook essentieel voor de toekomst.

New Backbone bezorgt leerlingen uit bso-richtingen de Engelse taalvaardigheid die in heel wat beroepssectoren verwacht wordt.

Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans PortaalAanbod


New Backbone

Spreekdurf en schrijfvaardigheid

Een pintje bestellen in Manchester of de weg uitleggen aan een Engelse toerist in Brugge? Dat kan alleen met de nodige spreekdurf. Maar ook schrijfvaardigheid moet worden geoefend. Want wie een e-mail schrijft of een formulier invult, doet dat best in correct Engels.

New Backbone bevat heel wat functioneel Engels, waarbij schrijf- en spreekkaders de nodige houvast bieden.


New Backbone

Van receptief naar productief

In New Backbone ligt de nadruk op functionele taal voor alledaags gebruik: informatie vragen, advies geven, een formulier invullen.

Boeiende thema’s in de verschillende tekstsoorten sluiten aan bij de leefwereld en studiekeuze van de leerlingen.

Leerlingen leren zelfstandig en creatief te werken dankzij de hulpmiddelen die New Backbone hen aanreikt.

Troeven

Sterke punten

Realistisch
Teksten en opdrachten die aansluiten bij de studiekeuze van de leerlingen.

Differentiatie
Taaltaken tot op verschillende niveaus.

Leren leren
Heldere leerkaders, strategieën en remediëringsoefeningen.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons