Boost! Artistieke vorming tweede graad

Artistieke vorming

Op maat van je doelgroep

Boost! Artistieke vorming is geschreven op de minimumdoelen en leerplannen artistieke vorming. Deze lesmethode bevat alle bouwstenen van de vijf artistieke domeinen. Via muziek en projectwerking ontdek je beeld, drama, dans en media.

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans PortaalAanbod


Kunst door de eeuwen heen

Kunst door de eeuwen heen

Dit boekje bevat een prachtig geïllustreerd overzicht van de kunst. Achtereenvolgens komen de oudheid, de middeleeuwen, de renaissance, de barok, het classicisme, de romantiek, het impressionisme, de eerste helft van de 20ste eeuw en de periode na 1950 aan bod. Als toemaatje vind je er de evolutie van de popmuziek en van de media vanaf de jaren 20 tot vandaag in terug.

Bekijk dit boekje


Pelckmans Portaal

Slimme combinatie van papier en digitaal

Bij Pelckmans kiezen we voor het beste van twee werelden. Een sterke combinatie van papier en digitaal zorgt ervoor dat zowel je leerlingen als jijzelf maximaal ondersteund worden. Daar zorgen wij voor met onze onlineleeromgeving Pelckmans Portaal.