Match

Match

 

Match biedt zes thema’s voor Maatschappelijke vorming, Nederlands, Natuurwetenschappen en Wiskunde. De gemeenschappelijke, levensechte en betekenisvolle contexten vormen de rode draad tussen de boekjes en zorgen voor leren in samenhang.

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans PortaalAanbod


Maatschappelijke vorming - Nederlands

In de zes bundels voor Maatschappelijke vorming en Nederlands realiseer je de minimumdoelen en leerplandoelen. Het authentiek bronnenmateriaal sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen en activeert hun voorkennis. Heel wat lessen werken naar een productieve eindopdracht in een realistische context en zijn opgebouwd volgens de OVUR-strategie. De rubrieken MAVO-lab en Taallab zetten in op herhaling van de basisvaardigheden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat enkel via herhaling kennis wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen. In elk thema staan twee Test Jezelfs: één voor Mavo en één voor Nederlands. Op die manier is gerichte feedback en feedforward mogelijk.

Natuurwetenschappen-wiskunde

Ook voor Natuurwetenschappen en wiskunde biedt Match je zes bundels. Samen met de bundels van Maatschappelijke vorming en Nederlands vormen ze een unieke thematische Match. De minimumdoelen en leerplannen leggen de lat hoog voor Natuurwetenschappen. Via authentiek bronnenmateriaal, wetenschappelijke onderzoeksmethodes, metingen en eenvoudige proefjes oefenen de leerlingen de STEM-doelen. Voor wiskunde zorgt de veelheid aan oefeningen op verschillende niveaus ervoor dat je wiskunde op maat kunt aanbieden. Ook in deze bundels zijn er wiskundelabs en wetenschapslabs voor het inoefenen van de basisvaardigheden. Na elk thema is er voor natuurwetenschappen en wiskunde een Test Jezelf.


Pelckmans Portaal

Slimme combinatie van papier en digitaal

Bij Pelckmans kiezen we voor het beste van twee werelden. Een sterke combinatie van papier en digitaal zorgt ervoor dat zowel je leerlingen als jijzelf maximaal ondersteund worden. Daar zorgen wij voor met onze onlineleeromgeving Pelckmans Portaal.