Match

Match

Match is onze lesmethode voor het vak Algemene Vorming (PAV). We bieden hiervoor zowel boekjes voor Maatschappelijke vorming – Nederlands als boekjes Wiskunde aan. De minimumdoelen en leerplandoelen van natuurwetenschappen komen in de boekjes Maatschappelijke vorming – Nederlands aan bod. De gemeenschappelijke, levensechte en betekenisvolle contexten vormen de rode draad tussen de boekjes en zorgen voor leren in samenhang. De thema's zijn in beide hetzelfde. Jij als leerkracht kiest zelf hoe je met Match aan de slag wil gaan. Je kan ervoor kiezen om elk vak apart te geven (mavo, Nederlands, natuurwetenschappen en wiskunde), of om vakken te combineren (bv. Mavo-Nederlands) of je kiest voor een volledige integratie.

Bekijk de informatiebrochure.

Bekijk een informatieve video.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans PortaalAanbod


Maatschappelijke vorming - Nederlands

Met deze boekjes realiseer je de minimumdoelen en leerplandoelen voor maatschappelijke vorming, Nederlands en natuurwetenschappen. Het authentiek bronnenmateriaal sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen en activeert hun voorkennis. Heel wat lessen werken naar een productieve eindopdracht in een realistische context en zijn opgebouwd volgens de OVUR-strategie. De rubrieken Mavolab (tweede graad) en Taallab zetten in op herhaling van de basisvaardigheden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat enkel via herhaling kennis wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen. In het Levenslab (derde graad) ontwikkelen de leerlingen vaardigheden en attitudes die hen ‘maatschappelijk weerbaar’ maken om deel te nemen aan een uitdagende samenleving. In elk boekje staan twee Test Jezelfs: één voor Mavo en één voor Nederlands. Op die manier is gerichte feedback en feedforward mogelijk.

In de tweede graad heb je zes boekjes en in de derde graad vijf boekjes voor Maatschappelijke vorming – Nederlands.

Wiskunde

Met deze boekjes realiseer je de minimumdoelen en leerplandoelen voor wiskunde. De hoeveelheid aan oefeningen op verschillende niveaus in verschillende contexten zorgt ervoor dat je wiskunde op maat kunt aanbieden. Het Wiskundelab zet in op de herhaling van de basisvaardigheden en in het Levenslab (derde graad) ontwikkelen de leerlingen vaardigheden en attitudes die hen ‘maatschappelijk weerbaar’ maken om deel te nemen aan een uitdagende samenleving. Door deze boekjes enkel op wiskunde te focussen, heb je meer oefenkansen en meer oefenmateriaal. Elk boekje eindigt met een Test jezelf Wiskunde.

In de tweede graad heb je zes boekjes en in de derde graad vijf boekjes voor wiskunde.


Pelckmans Portaal

Slimme combinatie van papier en digitaal

Bij Pelckmans kiezen we voor het beste van twee werelden. Een sterke combinatie van papier en digitaal zorgt ervoor dat zowel je leerlingen als jijzelf maximaal ondersteund worden. Daar zorgen wij voor met onze onlineleeromgeving Pelckmans Portaal.