Zone Concreet

Zone Concreet

Op maat van je doelgroep

Zone Concreet is geschreven op de minimumdoelen en leerplannen van de Dubbele finaliteit. De inhouden zijn erg gelijklopend met Zone. Het verschil zit in de moeilijkheidsgraad. Zone Concreet bevat een meer contextuele, concrete benadering. De theoretische lesinhouden worden beknopter en eenvoudiger weergegeven.

Bekijk de informatiebrochure.
Lees meer over Pelckmans Portaal.

Naar Pelckmans PortaalAanbod


Zone Concreet

Leerlingen weten wat ze moeten kennen en kunnen

De theorie wordt geconcretiseerd in een casus. Daarna volgen een beperkt aantal vragen die, zoals het leerplan vraagt, de focus leggen op het begrijpen.


Zone Concreet

Slimme combinatie van papier en digitaal

Bij Pelckmans kiezen we voor het beste van twee werelden. Een sterke combinatie van papier en digitaal zorgt ervoor dat zowel je leerlingen als jijzelf maximaal ondersteund worden. Daar zorgen wij voor met onze onlineleeromgeving Pelckmans Portaal.