Rekenlopers

Rekenlopers

Eindtermen en leerplandoelen

Rekenlopers zet in op het versterken van het inzicht en het automatiseren van de basisleerstof ‘getallenkennis’ en ‘bewerkingen’. Deze uitgave is gebaseerd op de eindtermen van het leergebied wiskunde voor het lager onderwijs en op de leerplandoelen. Rekenlopers behandelt geselecteerde leerinhouden die doorheen de basisschool verder bouwen. De rekenreeks heeft een mooie horizontale en verticale opbouw: kinderen krijgen kansen om hun voorkennis telkens te benutten en daardoor stap voor stap bij te leren.

Bekijk de informatiebrochure.

Aanbod


Rekenlopers

Differentiatie

Rekenlopers maakt met vijf gekleurde stapstenen binnen elk leerstofonderdeel de leerdoelen duidelijk, voor de leerlingen en begeleiders. De oefeningen op concreet, schematisch en abstract niveau bieden doelbewust oefenkansen om elke leerling systematisch te begeleiden en te ondersteunen doorheen elke fase van het rekenproces. Differentiatie binnen elk leerdoel is daardoor mogelijk.


Zone Concreet

Rekensteunen

Rekenlopers zorgt bij elk leerstofonderdeel eveneens voor heldere, duidelijke en altijd werkende rekenstrategieën, rekensteunen. Zij geven de leerlingen inhoudelijke ondersteuning en helpen hen bij het automatiseren. Rekenlopers vindt het ontwikkelen van de rekentaal belangrijk. Bij elk nieuw te leren onderdeel krijgt het verwoorden extra aandacht. Rekenlopers werkt doelgericht bij het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. ‘Praten over leren’ is een belangrijke pijler binnen het geheel. Samen reflecteren over het doel en de inzet stimuleert het leerproces van elke leerling. Rekenlopers bevat heel gericht oefenmateriaal voor diverse leerlingen in diverse situaties, zoals op – school (regulier en buitengewoon onderwijs) – thuis – therapeutische contexten.

Troeven

Sterke punten

Versterken van het inzicht en automatiseren van de basisleerstof voor rekenen

Selectie van heldere, altijd werkende rekensteunen als houvast

Systematische opbouw van moeilijkheidsgraad aan de hand van stapstenen