Iedereen spelt

iedereen spelt

Meer dan spelling

Iedereen spelt vertrekt vanuit een context zoals een leuk verhaal of een speels gedicht dat aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. Ze onderzoeken telkens één spellingregel. Met coöperatieve werkvormen zoals een ganzenbord, bingo- of ladderspel helpen leerlingen elkaar woorden en zinnen correct te spellen. Via creatieve oefeningen maken ze sneller en gemakkelijker de transfer naar schrijfvaardigheid.

Klik hier voor een overzicht van de spellingmoeilijkheden die behandeld worden per leerjaar.

Bekijk de informatiebrochure.

Digitaal materiaal Aanbod

 


iedereen spelt

Wij integreren jouw zorg

De context en ondersteunende illustraties helpen leerlingen impliciet en expliciet bij de betekenis van woorden. Door coöperatieve werkvormen en zelftoetsen werken ze actief aan hun spellingbewustzijn. Elke leerling werkt met hetzelfde materiaal, maar ieder op een andere manier.  Zo krijgt elk kind oefeningen op zijn of haar niveau aangeboden. In de handleiding vind je gedetailleerde verlengde instructies, taalsteun, REDICODIS-tips, alternatieve werkvormen en differentiatiemogelijkheden.

Troeven

Sterke punten

Duidelijke structuur met ingebouwde herhaling
Het functionele kleurgebruik en de aantrekkelijke lay-out bieden houvast en structuur voor alle leerlingen en leerkrachten.

Op maat van elke leerling
Diverse instructiefilmpjes, posters, duidelijke schema’s, ezelsbruggetjes, gebruiksklare spelkaarten en woordkaarten en geïntegreerde differentiatieoefeningen spelen in op de verschillende manieren van leren.

Motiverende aanpak
Vertrekkend van een liedje, recept … ontdekken leerlingen op een uitdagende manier telkens een spellingmoeilijkheid. De diverse oefeningen garanderen iedereen spel(t)-plezier.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons