Onze klas, ons team

Onze klas ons team

Samen bouwen aan een positieve groep

Het lessenpakket ‘Onze klas, ons team’ is een totaalaanpak met concrete materialen voor leerkrachten om een positieve groepsvorming te stimuleren. Op basis van ervaringen en kennis die de kinderen opdoen in de klas, verwerven ze gaandeweg inzichten, vaardigheden en een juiste attitude ten aanzien van zichzelf en de klasgroep.

Aanbod


Onze klas ons team

Doelstelling

Met ‘Onze klas, ons team’ worden kinderen sociaal competente personen die op een effectieve manier kunnen reageren op groepsproblemen en/of pesten en die hun verantwoordelijkheid in de groep kunnen opnemen. Kiko en Flo, de sfeermaatjes van de klas, bewijzen het: door de sociale vaardigheden te versterken en een positieve, veilige leeromgeving te creëren, kan elke school een fijne plek worden.

 

Troeven

Sterke punten

Per leerjaar
Per leerjaar bestaat het pakket uit 9 thema’s die doelgericht uitgewerkt zijn op maat van die specifieke doelgroep. wordt.

Flexibel inzetbaar
Dit lessenpakket kan flexibel ingezet worden en op die manier naadloos aansluiten aan bij de eigenheid van de klasgroep en de bestaande methodieken op school.

Eindtermen lager onderwijs
De lessen zijn gekoppeld aan de eindtermen van het lager onderwijs. Het integrale pakket sluit aan bij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat de rol van de groep bij het voorkomen en stoppen van pesten benadrukt.