Zeppelin

Muzische vorming in de kleuterschool

Zeppelin: Didactiek voor muzische vorming

Zeppelin biedt een overkoepelende didactiek voor muzische vorming, gebundeld in één uitgave. Tegelijkertijd is het een heel concreet handboek dat de eigenheid, integratie en samenhang van alle muzische domeinen benadrukt: beeld, muziek, drama, dans, woord en media.

Het boek geeft antwoord op vele didactische vragen over muzische vorming:

 • Wat is een goede muzische activiteit?
 • Hoe kun je die zelf opbouwen?
 • Welke doelen streef je na?
 • Hoe werk je aan een muzische grondhouding?
 • Hoe stimuleer je creatief gedrag?
 • Welke werkvormen kan ik gebruiken?
 • Hoe zet je de leerlingen aan tot beschouwen?
 • Hoe werk je aan een sterk muzisch klimaat op school?

Heldere schema's, praktijkvoorbeelden, zinvolle verwijzingen naar de kunsten en een ruim aanbod aan voorbeeldactiviteiten creëren een brede kijk op de verschillende aspecten van muzische vorming. In 13 hoofdstukken krijg je een goed beeld op kwalitatieve muzische vorming:

 1. Visie op muzisch werken
 2. Verschillende bouwstenen bij elk muzisch domein
 3. Verschillende werkvormen en technieken
 4. Muzische onderwerpen
 5. Concept van een muzische activiteit
 6. Muzische opdrachten
 7. Creativiteit stimuleren
 8. Beschouwen
 9. Activiteiten opbouwen
 10. Geïntegreerd werken
 11. Een muzisch klimaat
 12. Evalueren van muzische vorming
 13. Muzische leerlijnen

 

Ontdek bijhorende nascholingen door Oetang bij vormingscentrum Tenz.

Aanbod


Muzische conceptkaarten

Muzische conceptkaarten

De muzische conceptkaarten zijn een instrument voor leerkrachten (in opleiding) en begeleiders van kunstzinnige leerprocessen om doelgerichte muzische activiteiten te verzinnen. De set bevat 204 inspirerende kaarten waarmee je verschillende combinaties (concepten) kunt maken in drama, beeld, muziek en dans. Dat levert ideeën op voor boeiende muzische activiteiten. Je kunt er zowel individueel of in team mee aan de slag.

De overzichtelijke handleiding neemt je mee van eerder eenvoudige tot meer complexe methodieken. Zonder dat je een specialist hoeft te zijn, kun je sterke ideeën ontwikkelen die enthousiast door de kinderen onthaald zullen worden. Een vleugje creativiteit en wat didactisch aanvoelen zorgen voor onvergetelijke kunstzinnige activiteiten.

Wat levert het op?

 • Je kunt zelf doelgerichte muzische lessen ontwerpen.
 • Je krijgt inspiratie door 4 soorten kaarten te combineren: onderwerpen, werkvormen, bouwstenen en presentatiekaarten.
 • Je kunt een eigen leerlijn muzische vorming ontwikkelen.
 • Je kunt geïntegreerd muzisch werken door kaarten van verschillende domeinen met elkaar te verbinden.

Ontdek bijhorende nascholingen door Oetang bij vormingscentrum Tenz.

 


Zeppelin Muzische conceptkaarten GO!

Zeppelin Musiche conceptkaarten GO!

De kaartenset met muzische conceptkaarten is een instrument voor leraren (in opleiding) en teams lager en kleuteronderwijs. De didactiek van Zeppelin vormt het uitgangspunt voor de set. Deze GO!-versie van de muzische conceptkaarten is expliciet gekoppeld aan het GO!-leerplan muzische vorming.

De set bevat 212 inspirerende kaarten waarmee je verschillende combinaties (concepten) kunt maken in dans, drama, beeld en muziek. Dat levert ideeën op voor boeiende muzische activiteiten. Doorheen de activiteiten werk je eveneens aan de muzische grondhouding bij kinderen. Elke kaart is gekoppeld aan doelen van het GO- leerplan. Op deze manier heb je in een handige toolset het volledige go-leerplan voor handen, klaar om onmiddellijk muzisch lessen te ontwerpen in je klas.  

Met de muzische conceptkaarten kun je als leraar:

1.      doelgerichte muzische activiteiten verzinnen binnen de muzische domeinen

 • Je krijgt inspiratie door 5 soorten kaarten te combineren: onderwerpen, werkvormen, bouwstenen en  presentatiekaarten. Daarnaast kun je kiezen aan welke attitude je wil werken met behulp van de grondhoudingskaarten.
 • Je kunt geïntegreerd muzisch werken door kaarten van verschillende domeinen met elkaar te verbinden.
 • Daarnaast kun je je een eigen leerlijn muzische vorming ontwikkelen.

2.      didactische ondersteuning bieden bij het muzisch proces

3.      een evaluatiemoment opbouwen waarbij kinderen terugblikken op het proces en het product, zowel tijdens als na de activiteit. De reflectiekaarten kunnen je hierbij verder ondersteunen om zinvolle product -en procesvragen te stellen

De overzichtelijke handleiding neemt je mee van eerder eenvoudige tot meer complexe methodieken. Zonder dat je een specialist hoeft te zijn, kun je sterke ideeën ontwikkelen die enthousiast door de kinderen onthaald zullen worden. Een vleugje creativiteit en wat didactisch aanvoelen zorgen voor onvergetelijke kunstzinnige activiteiten! 

Ontdek bijhorende nascholingen door Oetang bij vormingscentrum Tenz, ook specifiek voor het GO!-onderwijs.