KlimSlim

KlimSlim

 

Ontdek al het extra lesmateriaal van KlimSlim en laat leerlingen hun eigen leermeester worden.

Aanbod


KlimSlim Leeranker

Zelfsturend leren

Leeranker speelt in op het zelfsturend leren van leerlingen. De sleutel hierbij is leerlingen hun eigen leermeester te laten worden. Leeranker reikt per leerjaar 20 leertips en 4 ‘praten over leren’ kaarten aan die als instrumenten gebruikt kunnen worden in de klas om in te spelen op het zelfsturend leren van elke leerling. Dit gebeurt aan de hand van:

 • Concrete leertips
 • Doelgerichte denkvragen die aanzetten tot zelfsturend leren
 • Praktische handvatten voor goede reflectie en feedback

De kaarten kunnen ingezet worden voor zowel individueel en klassikaal gebruik, bij een bepaalde taak/opdracht of voor een bepaalde periode, om het leren gericht (bij) te sturen en leerlingen hierin te motiveren. Deze manier van leren speelt in op de individuele noden van elk kind waardoor de leertips en leerstrategieën verankerd worden.

20 leertips per leerjaar

De leertip blijft zichtbaar (op de lessenaar, aan het bord … ) in de klas tot de leerling de leertip beheerst. Wanneer er extra aandacht gevestigd moet worden op deze leertip, ga je in communicatie met de leerling(en).

Vier ‘praten over leren’ kaarten per leerjaar

De ‘praten over leren’ kaarten geven doelgericht sturing aan het leerproces van de leerlingen voor, tijdens en na het maken van een taak of opdracht. - Voor het maken van een taak: De leerling krijgt een leertip als werkpunt maar ook als brug om het leerdoel te bereiken. - Tijdens of na het maken van een taak: Bij het maken van een taak en/of opdracht is het belangrijk dat leerlingen leren reflecteren op hun eigen leerproces. De leerkracht stuurt het leerproces van de leerling bij door gerichte feedback te geven. - Na het maken van een taak: Op deze kaart worden algemene handvatten aangereikt aan de leerkracht om aan te tonen waaruit goede feedback bestaat.


KlimSlim Denkhoeden in de praktijk

Hoe kun je leerlingen aanzetten tot anders en breder leren denken? Hoe kun je één bepaalde situatie vanuit verschillende invalshoeken bekijken? Hoe kun je het denken van je leerlingen sturen en daarbij gerichte oplossingen zoeken?

Deze uitgave biedt leerkrachten ondersteuning om kinderen gericht te sturen in hun (manier van) denken. Het is een uitdaging en vooral een verrijking om een onderwerp op een andere manier aan te pakken. Zet eens een andere hoed op:

 • Pas op!-hoed
 • Plus-hoed
 • Weet-hoed
 • Gevoel-hoed
 • Plan-hoed
 • Idee-hoed

Materiaal

 • Een map voor de hele basisschool: duidelijke opsplitsing jonge en oudere kinderen.
 • Heldere en systematisch opgebouwde lessen met werkbladen en bijlagen.
 • Verrassende, leerrijke en boeiende lesactiviteiten.
 • Doorspekt met coöperatieve werkvormen.
 • Leerkansen om door te trekken naar alle vakken toe.
 • Gebaseerd op de eindtermen van de lagere school.
 • Praktische handvatten voor rapportering, zorggesprekken en oudercontacten.

Voor elke leerkracht, directie, zorgcoördinator, CLB-medewerker, pedagogisch begeleider … die in het anders leren denken leerkansen ziet en schept!