Wat echt werkt

SVG

Praktische gidsen voor ouders en leerkrachten

‘Wat echt werkt’ wil ouders, leerkrachten, therapeuten, … ondersteunen bij de aanpak van socio-emotionele gedragingen. Elke gids:

  • vertrekt vanuit een duidelijke omschrijving van een bepaalde socio-emotionele stoornis (zoals vb. ADHD),
  • benoemt de 10 belangrijkste behoeften van een kind met deze stoornis,
  • vertelt hoe je deze behoeften kan herkennen in gedrag,
  • en biedt concrete tools en strategieën aan om om te gaan met dit gedrag.

De gidsen willen ouders en leerkrachten zo helpen om gedrag beter te begrijpen, verwachtingen bij te stellen, en meer begrip op te brengen wanneer het moeilijk gaat. Aan de hand van gerichte tips kunnen kinderen op die manier (opnieuw) een fijne relatie ontwikkelen met zichzelf, met jou en met andere belangrijke mensen in hun leven.Aanbod