Blink Engels

Blink Engels

Taalinitiatie Engels in het basisonderwijs

Sinds het schooljaar 2017-2018 kiezen scholen voor taalinitiatie zelf met welke taal ze starten: Duits, Engels of Frans. Voor taalinitiatie Engels zijn geen eindtermen vastgelegd waardoor je als school zelf de inhoud kiest.

Maak kennis met onze lesmethode Blink Engels. Omdat Engels fun is, omdat het dé wereldtaal bij uitstek is en omdat talen leren op jonge leeftijd rendeert.

Ontdek alles over deze methode