Talent-agenda

Aanvullend lesmateriaal

1 artikel(en)

1 artikel(en)

Troeven

Sterke punten

Inzicht in eigen vaardigheden en talenten aan de hand van leuke verhalen en doe-activiteiten

Talentontwikkeling als groeilijn van het eerste tot het zesde leerjaar

Stimuleert de ouderbetrokkenheid