KlimSlim Schoolagenda

KlimSlim Schoolagenda Pelckmans

 

Planmatig werken aan leervaardigheden en attitudes

Een frisse, hedendaagse agenda die erg gebruiksvriendelijk is opgebouwd en op speelse wijze en stapsgewijs vaardigheden rond leren leren aanbiedt en inoefent. In deze KlimSlimagenda's worden de leerlingen enerzijds aangezet om zelfstandig te exploreren bij het maken van leertaken, anderzijds worden ze hierin systematisch begeleid door handvatten te geven in de agenda zelf.

 

Digitaal materiaal Aanbod


KlimSlim Schoolagenda Pelckmans

Voor het eerste t.e.m. zesde leerjaar

De agenda’s zijn beschikbaar voor het eerste tot en met het zesde leerjaar. 

Planmatig werken aan leervaardigheden en attitudes
- Sterk uitgewerkte speelse leertips en leerstrategieën 
Leerlijn leren leren die kinderen begeleidt tot volwaardige leerders
- Praktische studietips voor ouders om hun kinderen te begeleiden
- Slaat de brug tussen het leren thuis en op school

 

Troeven

Sterke punten

Planmatig werken aan leervaardigheden en attitudes.

Uitgewerkte leerstrategieën

Speelse leertips