Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie in de kleuterklas

 

Wereldoriëntatie in de kleuterklas.

Volledig aanbod


Wannes ontdekt lente, zomer, herfst, winter

Reeks ‘Wannes ontdekt … de lente, zomer, herfst en winter’

Deze boekjes sluiten nauw aan bij de leefwereld van de jongste kleuters (2,5 tot 3 jaar). Samen met Wannes gaan de kleuters op ontdekking doorheen de seizoenen. Deze uitgaves bevatten gebruiksklare materialen zoals spelletjes, puzzels, kleurplaten en werkbladen die meteen inzetbaar zijn in de klas. De boeken zitten boordevol leuke ideeën en tips ter inspiratie. De rode draad doorheen dit educatieve pakket is Wannes, een hedendaags klasvriendje dat zeer snel een plaatsje zal veroveren in de harten van de kleuters!

De taalontwikkeling staat centraal en wordt geïntegreerd aangeboden in de diverse leergebieden zoals w.o., beweging en muzische vorming. De woordenschat wordt op een speelse en betekenisvolle manier aangebracht, en alle activiteiten zijn didactisch onderbouwd.

Deze uitgave bevat kopieerbladen en werkbladen met:

 • Kleurplaten
 • Puzzels
 • Stappenplannen
 • Zoekprentjes
 • Versjes

 


De wereld in een doos

De wereld in een doos

Deze map biedt een verzameling aan verschillende onderzoeksdozen met STEM-activiteiten die alle ontwikkelingsdomeinen, maar vooral wetenschap en techniek onder de loep nemen. De omschreven onderzoeksdozen bevatten materialen uit de directe leefwereld van het kind.

De kinderen gaan onderzoekend en ontdekkend inzichten verwerven in de wereld rondom hen en dit binnen betekenisvolle contexten. De dozen bieden onderzoeks-, ontwerp- alsook spelactiviteiten aan. De dozen lenen zich uitermate tot het coöperatief leren en differentiëren alsook tot zelfstandig werken. Aan de hand van onderzoekskaarten kunnen de kinderen via een uitgestippelde weg tot ontdekkingen komen. Andere kaarten laten hen instructies volgen om alleen of samen een activiteit of spel te spelen.

Bij elke ontdekdoos hoort een materialenlijst en verschillende werkkaarten. Er zijn onderzoekskaarten die je kunt kopiëren voor de kinderen; kijkkaarten die je kunt lamineren en aan de doos toevoegen; uitknipkaarten om te kopiëren en verder uit te werken tot spelletjes … Onder variatie en creatieve verwerking vind je leuke tips en ideeën om de onderzoeksdoos inhoudelijk uit te diepen en te verrijken.
Het materiaal is bedoeld voor de volledige kleuterschool.


Knappe hap

Knappe hap

Ontwikkelingsgericht koken

Koken met kinderen kan meer zijn dan snijden, smeren en roeren. Deze map bevat kookactiviteiten voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar tot en met 6 jaar. De activiteiten onderscheiden zich van vrijblijvend 'koken met kinderen' doordat ze handvatten geven om vaardigheden doelbewust te stimuleren op verschillende domeinen: taal; sociale, motorische, en muzische ontwikkeling; denken en zelfsturing.

Elke kookactiviteit in de map bevat een uitgewerkte fiche met stapsgewijze instructies en differentiatiemogelijkheden. Er is telkens een directe link naar de ontwikkelingsdoelen. Voor de kinderen is er een receptenboekje voorzien bestaande uit foto's die weergeven hoe het gerechtje gemaakt moet worden. Zo kunnen kinderen zelfstandig aan de slag. Deze map is bedoeld als handleiding of ideeënbundel voor iedereen die bezig is met kinderen met een jonge ontwikkelingsleeftijd, en is dus ook geschikt voor het buitengewoon onderwijs.

De spelvormen en activiteiten kunnen worden gebruikt door:

 • leerkrachten in de kleuterschool;
 • leerkrachten in het buitengewoon onderwijs;
 • zorgleerkrachten en begeleiders;
 • ergotherapeuten;
 • opvoeders;
 • creatief agogen;

Jonge kinderen, groter onderzoekers. En de leraar?

Jonge kinderen, groter onderzoekers. En de leraar?

De onderzoekende houding ontwikkelen en stimuleren bij kinderen

In dit boek gaat het niet om het maken van wetenschappers, maar om het stimuleren van de interne onderzoeker in een wereld die blijft verwonderen. Ieder kind bekijkt de wereld vol verwondering en nieuwsgierigheid. Deze vaardigheid maakt van hen grote onderzoekers en vraagt om onderwijs dat inspeelt op deze natuurlijke nieuwsgierigheid. De uitdaging van onderwijs dat een onderzoekende houding bij jonge kinderen verder ontwikkelt en stimuleert is dan ook het uitgangspunt van dit boek.

In dit boek komt de onderzoekende houding aan bod, de rol van de leraar, onderwijs dat zich richt op de onderzoekende houding, een nascholingstraject voor de leraar en tools die een hulpmiddel kunnen zijn.