Taal

Taal in de kleuterklas

 

Stimuleer de ontwikkeling van taal bij jonge kinderen met volgende lesmaterialen.

Volledig aanbod


Allemaal Taal

Allemaal Taal

Van brabbelen tot babbelen, van de eerste woordjes tot de eerste liedjes: kinderen ontdekken samen met jou honderden manieren om zich uit te drukken. Terwijl ze spelend de wereld verkennen, leren ze elke dag hoe ze andere kinderen en volwassenen bij hun ervaringen kunnen betrekken. Om jonge kinderen veel kansen te bieden, is het belangrijk hun taal te stimuleren, altijd en overal.

Het boek Allemaal Taal wil werkmethodes, inspirerende praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie aanreiken om samen met begeleiders en andere betrokkenen na te gaan hoe je de taal van jonge kinderen kunt stimuleren tijdens het spel maar ook op het verzorgingskussen, bij het onthaal of tijdens het eten.

Allemaal Taal is bruikbaar in de kinderopvang of in de kleuterschool voor iedereen die jonge kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling.

Het handboek bestaat uit drie delen:

  1. Taalontwikkeling en –stimulering bij jonge kinderen: achtergrondinformatie.
  2. Procesfiches: werkmethodes voor een coach op de werkvloer die taalstimulering wil bevorderen.
  3. Taalfiches: praktijkvoorbeelden voor elke begeleider in een ruime context geplaatst.

 


Meertaligheid een troef

Meertaligheid: een troef!

Inspirerend werken met meertalige kinderen

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Hun talenrijkdom is geen struikelblok, maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal.

Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond erkent en benut, kan in zijn werking zoveel meer bereiken: naast hun motivatie om (Nederlands) te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. Vanuit dit uitgangspunt en op basis van projectmatig onderzoek biedt dit boek heel concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om positief om te gaan met meertalige rijkdom.

Meertaligheid: een troef! nodigt uit om vanuit je eigen (school)cultuur en je eigen klas of werking inspirerend aan de slag te gaan, en met het hele team een talenbeleid uit te stippelen.

Meertaligheid: een troef! is gemaakt voor:

  • leerkrachten kleuteronderwijs en lager onderwijs;
  • directies en zorgcoördinatoren;
  • begeleiders van de buitenschoolse opvang;
  • pedagogisch begeleiders;
  • iedereen die van de school of de opvang een plaats willen maken waar elk kind, elke ouder en elk teamlid, ongeacht zijn achtergrond, welkom is.