Meander T

Meander T

Op maat van tso-leerlingen

Het strak gestructureerde leerwerkboek biedt een stevige houvast voor de leerlingen. Meander T biedt een totaalpakket godsdienst met een evenwichtige verdeling tussen ‘gewone’ lessen, projecten en begeleid zelfstandig werken.

Digitaal materiaal Aanbod


Meander

Creatief en actief

Leerlingen leren de inhouden die aanleunen bij een bepaald thema op een creatieve en actieve manier te verwerken. Zo werken ze aan levensbeschouwelijke vaardigheden.

In een bzw-les gaan leerlingen zelfstandig of in groep aan de slag met kennisgerelateerde onderwerpen. Het bijgevoegd vademecum biedt hulp om onderzoeksopdrachten verder af te werken.


Meander T

Leren leren

Synthesekaders en de Herkenning vormen handige instrumenten voor leerlingen om de geziene leerstof te studeren en in te oefenen.

De methode bevat heel wat kant-en-klare correctiesleutels en mogelijkheden tot zelfevaluatie.

Troeven

Sterke punten

Bijgevoegd vademecum
Toegespitst op de terreinen van het leerplan die in dat leerjaar aan bod komen.

Didactisch comfort
Tal van hulpmiddelen voor de leerkracht.

Levensbeschouwelijke identiteit
Leerlingen worden door krachtige impulsen aangezet tot denken.

Heb je een vraag?
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met één van onze regioverantwoordelijken.
Contacteer ons

 

Copyright © 2020 - Pelckmans maakt deel uit van Pelckmans uitgeversAlgemene voorwaarden | Privacy | Cookies