Survivalgids

Aanvullend lesmateriaal

3 artikel(en)

3 artikel(en)

Troeven

Sterke punten

Positieve aanpak
De leerling ontdekt op een speelse en positieve manier de eigen kwaliteiten, hoe hij/zij beter kan leren omgaan met moeilijkheden en vooral hoe hij/zij sterker en veerkrachtiger wordt.

Focus op reflectie en metacognitie
De doe-opdrachten zorgen er voor dat het kind gaat reflecteren op de eigen situatie (interactief) en dat het inzicht krijgt in de eigen sterktes en moeilijkheden. Daarnaast ontdekt het welke oplossingen en hulpmiddelen er bestaan en leert het ook keuzes maken hierin.

Tips en tricks
De boekjes reiken tips aan rond aanpassingen thuis en in de klas, manieren om hun gedrag en emoties beter te reguleren en ontspannende activiteiten.