Phoenix


Phoenix 4 werkboek

Het online lesmateriaal voor Phoenix 4 is toegankelijk via Knooppunt.net.Het vernieuwde Phoenix 4 werkboek bestaat nu uit drie delen:
  • Teksten en cultuur
  • Taal
  • Digitaal materiaal


Deel I Teksten en cultuur

Opdrachten met invulruimte bij de meest gelezen teksten van Caesar, Ovidius en Plinius.

• Opdrachten bij de inleiding

– Opdrachten bij de tekst van het leerboek.

– Ondersteund door PowerPointpresentaties op de website.

– Oefeningen over het historisch en geografisch kader.

– Creatieve taken.

• Opdrachten bij de lectuur

– Gevarieerde aanpak (begrijpend lezen, zelfstandig lezen, digitaal vertalen …).

– Bevraging van het tekstbegrip van woord- tot tekstniveau.

– Aandacht voor aspecten zoals vertalingen vergelijken, nawerking, …

– Focus op taal: herhaling en nieuwe leerstof.

• Creatieve synthese-opdrachten over de auteur.

• Bijlage: persoonlijke leesmap.

Aandacht voor alle leerplandoelen, o.m. creativiteit, onderzoekscompetenties, begeleid zelfstandig leren, samenwerking, …Deel II Taal

Een invulboek toegespitst op de taalnoden van het vierde jaar.

• Oefenmateriaal hoofdzakelijk geput uit de leesteksten.

Beperkt, maar goed gedoseerd aantal opdrachten.

Diagnosetoetsen bij naamwoord, voornaamwoord, werkwoord, naamvallen en participium.

Remediëringsopdrachten in Deel III.

Herhalingsoefeningen bij de leerstof derde jaar.

Oefeningen bij de resterende nieuwe leerstof vierde jaar.

Opdrachten bij de vocabulariumstudie: woordvorming en meerdere betekenissen.

Verbetersleutels bij de diagnosetoetsen.Deel III Digitaal materiaal

Een onlinemodule waarmee de leerlingen zelfstandig met leesteksten aan de slag kunnen:

– grammaticale verklaring van begrippen in de leestekst;

– woordenlijst: opzoeken van de betekenis van woorden;

– invulruimte voor vertaling en controlevragen in werkboek.


 Phoenix 4 werkboek